דף הבית

פרופיל החברה

שירותי החברה

מעניין

צור קשר

 
          עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140

         איזה מדידות צריך לצורכי תמ"א 38 ?

         - הכנת מפה טופוגרפית 
         - מדידת קומת עמודים 
         - מדידת חדר מדרגות 
         - מדידת חזיתות בניין 
         - מדידת קומת גג 
         - מדידת דירות 

        מתי יש צורך להזמין מפה טופוגרפית אצל מהנדס מדידות (מודד  מוסמך) ?
 
         - בשביל בקשה להיתר בניה .
         - בשביל בקשה לשיפוץ או תוספת בניה
          - אם הרגשת שהבית של השכן חרג לתוך החלקה שלך .
          - אם השכן שלך לא בנה את הגדר במקום הנכון .
          - כדי שאדריכל הנוף שלך יתכנן את החצר והגינה בצורה יותר טובה .
         - בשביל חלוקת הקרקע בינך לבין האחים או השותפים שלך .
         - בשביל סימון הבנין העתידי שלך וסימון מיקום הגדרות . 
    
 
          עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 


         למה צריך מדידה,  מודד מוסמך, מהנדס מדידות  ואיך מבצעים ?
המדידה תבוצע  בדרך כלל לצורך קביעת נקודות בקרה אופקית , נקודות בקרה אנכית ומדידת מקרקעין לצורך הכנה ועדכון של מפה טופוגרפית , מפה מצבית , מפתצלום ף מפה לצורך הסדר זכויות קניין , תוכניות לצורכי רישום ,קבלת היתר בניה ,מיפוי כולל , מפת רקע ומדידות הנדסיות על פני הקרקע ומתחתיה , וכן מדידה של מקרקעין עבור מערכות מידע גאוגרפי או אחסון במאגר מידע .
 
מפה טופוגרפית ?
 
מפה ערוכה ,בנה מידה נקוב , המראה את תכסית , התבליט והתשתית הגיאודטית בשטח קרקע בגבולות אותה מפה חתומה על ידי מודד מוסמך .
 
  עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 
מה כוללת המפה טופוגרפית  ?
 
כותרות שונות כמו: מקום, גוש, חלקה, שטח החלקה. או לחלופין גם מס ת.ב.ע. ( תוכנית בניין
ערים) מס מגרש, שטחו וכו.
 
המפה תכלול את כל העצמים והפרטים הקיימים בשטח, כגון מבנים, גדרות, מדרכות, מכסים של
תשתיות תת קרקעיות, עמוד חשמל, עמוד טלפון וכו. המדידה תכלול את הכביש בחזית המגרש וכ-
10 מטר רצועה נוספת בהיקף המגרש. ליד כל הפרטים הנ"ל צריכים להופיע גם גבהים
אבסולוטיים. המפה צריכה להיות קשורה לרשת הקואורדינטות ישראל החדשה והגבהים צריכים
להיות קשורים לרשת הגבהים של מ.פ.י (המרכז למיפוי ישראל). בשטחים פתוחים יראו גם קווי
גובה.
 
המפה תציג את גבולות ומידות החלקה או המגרש.
 
יש סדרה של הערות שונות שעל המודד לכתוב בשולי המפה, כמו מקורות ביסוס לגובה
ולקואורדינטות ומקורות לקבלת נתונים לגבולות שטח המגרש. כמו כן יש לצרף תרשים סביבה.
 
כל אלה בכפוף לתקנות המדידה 1998.
 
בשולי המפה צריכים להופיע שם המודד, מספר רישיון, כתובת, טלפון, תאריך מדידה אחרון שרטוט
וחתימה במקור.
 
ביצוע המדידה ועריכת התוכנית צריכים להתבצע בהתאם לתקנות המדידה החדשות 1998 . בתקנות אלה יש תיאור מפורט לשיטת המדידה ולדיוקים וכן תיאור מפורט לכל מה שהמפה צריכה לכלול ולאופן עריכתה.
 
          עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 
מי רשאי להכין מפה טופוגרפית ?
 
רק מודד מוסמך שמחזיק בידו רישיון " מודד מוסמך מטעם המרכז למיפוי ישראל "
 
 
מודד מוסמך צריך להיות מחזיק רישיון ממשלתי תקף לפי תקנות המדידה של המרכז למיפוי ישראל
 
 למה צריך לבחור מודד מוסמך טוב ומקצועי ?
 
כי כל טעות קטנה במדידה תעלה הרבה כסף וזמן , בשביל טעות קטנה יכול להיות שתגיע עם השכן שלך לבית משפט או שתצטרך להרוס את החומה שבנית והשקעת הרבה כסף בה , לכן שווה מאוד לבחור את המודד המוסמך הכי מתאים .
 
רק מודד מוסמך טוב ימנע טעויות לעתיד אז כדאי להשקיע בבחירת מודד מוסמך טוב .
          עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 
מי רשאי לסמן גבולות מגרש ?
רק מודד מוסמך יכול לסמן לך גבול חלקה .
 
מי רשאי להכין מפה טופוגרפית ?
רק מודד מוסמך שקיבל הסמכה ממרכז למיפוי ישראל ומרשם המודדים המוסמכים יכול להכין מפה טופוגרפית לצורך היתר בניה או כל פעולת תכנון אחרת .
 
 
  עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 
מי רשאי לקבל תעודת מודד מוסמך ?
כל מי שקיבל תואר הנדסה גיאודטית ועשה התאמנות מאושרת על ידי המרכז למיפוי ישראל לתקופת שנתיים יכול לקבל רישיון של מודד מוסמך מטעם מדינת ישראל .
 
 

המדידה נעשת  בזמנינו על ידי ציוד ממוחשב חדיש ,זה סימן שכל מהנדס או מודד מוסמך  יודע להפעיל את הציוד?


לא בדיוק כך . הציוד החדש יותר אמין מבחינת דיוק . הוא מסוגל לגלות בעיות ברישום גבולות שנעשו עםמהנדסים או מודדים שהשתמשו בציוד מדידה ישן . אבל צריך לדעת להפעיל אותו. גם יש צורך לדעת לעבד נתונים במחשב בצורה טובה . מהנדס או מודד מוסמך אשר לא למד מחשוב, יתקשה להפיק את המקסימום מין הציוד מדידה  חדש.
          עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140

 
מה ההבדל בין מודד מוסמך טוב ולמודד טוב ?
 
מודד טוב יכול למדוד מרחקים עד בדיוק טוב אבל לא יוכל למדוד את המיקום הנכון , כי מודד מוסמך יש לו את היכולות לעשות תיאום של מרחקים מדויקים עם כיוונים מדויקים על מנת להגיע לדיוק הכי אמין .
 
 
רק מודד מוסמך טוב ימנע טעויות לעתיד אז כדאי להשקיע בבחירת מודד מוסמך טוב .
 
 
 קיבלתי מפה טפוגרפית ממודד מוסמך אבל המפה אינה חתומה עם שם המודד ?
 
צריך להחזיר את המפה למודד המוסמך ולבקש ממנו לחתום על המפה ולכתוב את מס' רישיון שקיבל מרשם המודדים המוסמכים והמרכז למיפוי ישראל ולציין את תאריך המדידה , כי מפה לא חתומה על ידי מודד מוסמך אינה תקפה !
 
מה התוקף של מפה טפוגרפית / מפה מצבית ?
 
לפי תקנות המדידה תוקף מפה טופוגרפית הוא ששה חודשים מרגע תאריך חתימת המודד מוסמך מרגע ביצוע המדידה בשטח על ידי מודד מוסמך  , על מנת שתהיה תקפה יש צורך שהמודד מוסמך יעדכן את המפה בשטח .
 
  עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 במה עוסק הקדסטר ?

הקדסטר עוסק בחלוקת הקרקע לגושים וחלקות לצורך רישום מקרקעין. המרכז למיפוי ישראל מופקד על ניהול מדידת ומיפוי גבולות הגושים וחלקות המקרקעין (הסדר קרקעות) וכן על ניהול התמורות בהסדר (באמצעות תוכניות לצורכי רישום).

 מה זה גיאודזיה ?
 
הגיאודזיה עוסקת בהגדרת גודלו וצורתו של כדור הארץ.
 
  עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
מה זה גיאודזיה לווינית ?
 
שימוש בשיטות ובטכניקות מדידה באמצעות לווייני  להשגת נתונים ותוצאות גיאודטיות .
 
 
רק מודד מוסמך טוב ימנע טעויות לעתיד אז כדאי להשקיע בבחירת מודד מוסמך טוב .
 
 מפת חלוקה ?
 
מפת חלוקת קרקע שלא צורכי רישום שהוכנה על ידי  מודד מוסמך
 
 מדידת פוטוגרמטריה ?
 
היא שיטת מדידה אשר מבוססת על מידע מתצלומי אוויר או מתמונות ספרתיות אשר נקשרות לרשת ארצית במאצעות מידידה קרעית על ידי מודדים מוסמכים או מודד מוסמך .
 
 עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 
גובה פני הים ?
 
גובה  פני הים המומצעים שהגדיר המרכז למיפוי ישראל  , מודד מוסמך יכול לבדוק ולתת לך את הגובה המדויק .
 
רשת ישראל החדשה ?
 
רשת קואורדינטות ישירת זווית המבוססת על היטל גיאודטי מרקטור רוחבי ועל אליפסואיד GRS-80 .
 
 
  עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 
 
 
 

עלי מסארוה , נייד : 0504424140 , פקס : 0577961460 , טייבה משולש מיקוד 40400,
 , ת"ד 3870     E-mail : ali.m.1479@gmail.com  , geo.gis1@gmail.com