דף הבית

פרופיל החברה

שירותי החברה

מעניין

צור קשר

 

 אתה במרחק שיחה מהצעת מחיר  0504424140
 

מבנה המשרד מתוכנן בקפידה כך שיוכל לעמוד באתגר השירות

המקצועיות והמחשוב אשר מעמיד בפני הלקוח בפרט ושוק ההנדסה  ,

האזרחית בכלל .

 
המשרד מצבע מדידות מפורטות לצורכי תמ"א 38 . ופרויקטי פנוי - בינוי .

המשרד עוסק בליווי פרויקטי בניה מתחילת התכנון עד גמר הביצוע 

ליווי רכישת קרקעות עד רישומן בטאבו  לרבות תוכניות לצורכי 

רישום עד קבלת "כשרה לרשום" .

עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140רק מודד מוסמך טוב ימנע טעויות לעתיד אז כדאי להשקיע בבחירת מודד מוסמך טוב .

 עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140

 

 בנוסף לזה המשרד עובד ביחד עם כמה עירייות במגוון עבודות מדידה שונים , הכנת תוכניות לבתי ספר
וגנים ציבוריים לצורך שיפוץ ותכנון מחדש , מדידת דרכים לצורך תכנון קווי ניקוז וביוב ומערכות תת קרקעיות ,
הכנת תוכניות לפי נוהל מבא"ת לצורך שינוי תוכנית בינוי עיר לכל הצרכים , שינוי יעודי קרקע שינוי קווי בניין
ושינוי אחוזי בניה .

 

המשרד מלווה חברות בניה וקבלנים בעבודת הבניה עד השלמת כל תהליך הבניה , סימון צירים סימון קירות וכלונסאות , בדיקות ניצבות הבניין פיקוח על דיוק עבודות הבניה , בדיקת שקיעות הבניין .

 

רק מודד מוסמך טוב ימנע טעויות לעתיד אז כדאי להשקיע בבחירת מודד מוסמך טוב .

 
  עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
ליווי פרויקטי בניה  על ידי מהנדס מדידות (מודד מוסמך)
 
שלב התכנון :  על  המודד להכין מפה טופגרפית שתכלול את  :
 
כותרות שונות כמו: מקום, גוש, חלקה, שטח החלקה. או לחלופין גם מס ת.ב.ע. ( תוכנית בניין
ערים) מס מגרש, שטחו וכו.
 
המפה תכלול את כל העצמים והפרטים הקיימים בשטח, כגון מבנים, גדרות, מדרכות, מכסים של
תשתיות תת קרקעיות, עמוד חשמל, עמוד טלפון וכו. המדידה תכלול את הכביש בחזית המגרש וכ-
10 מטר רצועה נוספת בהיקף המגרש. ליד כל הפרטים הנ"ל צריכים להופיע גם גבהים
אבסולוטיים. המפה צריכה להיות קשורה לרשת הקואורדינטות ישראל החדשה והגבהים צריכים
להיות קשורים לרשת הגבהים של מ.פ.י (המרכז למיפוי ישראל). בשטחים פתוחים יראו גם קווי
גובה.
 
המפה תציג את גבולות ומידות החלקה או המגרש.
 
יש סדרה של הערות שונות שעל המודד לכתוב בשולי המפה, כמו מקורות ביסוס לגובה
ולקואורדינטות ומקורות לקבלת נתונים לגבולות שטח המגרש. כמו כן יש לצרף תרשים סביבה.
 
כל אלה בכפוף לתקנות המדידה 1998.
 
בשולי המפה צריכים להופיע שם המודד, מספר רישיון, כתובת, טלפון, תאריך מדידה אחרון שרטוט
וחתימה במקור.
 
ביצוע המדידה ועריכת התוכנית צריכים להתבצע בהתאם לתקנות המדידה החדשות 1998 . בתקנות אלה יש תיאור מפורט לשיטת המדידה ולדיוקים וכן תיאור מפורט לכל מה שהמפה צריכה לכלול ולאופן עריכתה.
 
לאחר גמר שלב התכנון וקבלת ההיתר, הגעת בשעה טובה לשלב הבנייה.
 
רק מודד מוסמך טוב ימנע טעויות לעתיד אז כדאי להשקיע בבחירת מודד מוסמך טוב .
 
  עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
שלב הביצוע :
 
גם בשלב הביצוע יש למודד תפקידים חשובים:
 
1. על המודד לסמן את פינות גבולות המגרש ואת פינות המבנה ולהעבירם בצורה מסודרת עם מסמך מתאים לאחריות
הקבלן.
 
 בהמשך יש כמה שלבים שבהם נקרא היזם להזמין את המודד וזאת בהתאם לחוק
התכנון והבנייה פרק ה סימן טז. אי הזמנת המודד בשלבים אלה כרוכה לפעמים במתן צו הפסקת
עבודה על ידי הרשות המקומית.
 
2. על המודד לאשר בכתב לאחר ביקורת בשטח שמקום החפירות הנועדות ליציקת היסודות מתאים למקום הבניין כפי שאושר בהיתר.
 
3. על המודד לאשר בכתב לאחר ביקורת בשטח שקומת המסד נבנתה באתר בהתאם להיתר מבחינת המקום ומבחינת הגובה.
 
4. בהתאם לדרישת הרשות המקומית על המודד להכין מפה מצבית לטופס 4. מפה זאת נמדדת לאחר הקמת קיר הגדר ההיקפית.
 
5. בהתאם לדרישת הרשות המקומית על המודד להכין מפה מצבית בגמר הבנייה. מפה זאת מצטרפת ביחד עם אישורים נוספים לבקשה לקבלת טופס אכלוס.
 
6. בהתייעצות עם היועץ המשפטי שלך יש לבדוק את נושא רישום המגרש, ואם יש צורך, לבקש
מהמודד שיכין תוכנית לצורכי רישום כדי שהנכס יוכל להיות רשום על שמך במשרדי המקרקעין.
 יש לבדוק נושא זה מיד עם תחילת הליך הבנייה. אם יש צורך, כדאי להתחיל בתהליך
הרישום במקביל לביצוע תהליך הבנייה. העדר רישום פוגע בזכויות על הנכס ומוריד את
ערכו.
 
רק מודד מוסמך טוב ימנע טעויות לעתיד אז כדאי להשקיע בבחירת מודד מוסמך טוב .
 
 
  עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 
 תעודות :
תעודת גמר בהנדסה גיאודטית ובהנדסת מדידות בטכניון של המודד מוסמך עלי מסארוה .
 עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 
 
 
תעודת הצטיינות בלימודים של עלי מסארוה מטעם דיקן הפקולטה .
  עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 

 

 עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
תעודת גמר בהנדסה אזרחית בטכניון של המודד מוסמך עלי מסארוה .
 
 עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 
רישיון מודד מוסמך 
 =====================
 
 
 
====================
 

  עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 

 
 

 עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 
 
 עלי מסארוה מודד מוסמך , נייד : 0504424140
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עלי מסארוה , נייד : 0504424140 , פקס : 0577961460 , טייבה משולש מיקוד 40400,
 , ת"ד 3870     E-mail : ali.m.1479@gmail.com  , geo.gis1@gmail.com